Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Beleidsdoelen

Ambitie

Hoofddoelstellingen

Meerjarendoelstellingen

5a. BEREIKBAARHEID (excl. OV)

5.1 Provinciale wegen

5.1.1 Afname van voertuigverliesuren op provinciale wegen

5.2 Goederenvervoer

5.2.1 Kwaliteitsnet goederenvervoer is in 2028 op orde

5.3 Verkeersveiligheid

5.3.1 Realiseren continu dalende trend aantal verkeersslachtoffers

5.4 Fiets

5.4.1 In 2028 fiets bereikbaarheid op orde

5.5 Kwaliteit van de leefomgeving

5.5.1 Verminderen en voorkomen negatieve effecten van mobiliteit op kwaliteit leefomgeving

5.6 Smart Mobility

5.6.1 Afstemmen vraag en aanbod mobiliteit

5.7 Knooppunten

5.7.1 Versterken van kwaliteit en diversiteit reisvoorzieningen knooppunten

5.8 Bereikbaarheid algemeen

5.8.1 Uitvoeren verkenningen, regionale programma's en monitoring/evaluatie