Programma 7. Bestuur en middelen

Programmadoel

De provincie is een betrouwbare verbindende en transparante partner voor inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en medeoverheden.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 14.589
Baten € -370
Saldo € 14.219
ga terug