Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Programmadoel

De kwaliteit van het stedelijk en landelijk gebied is hoog en het leef- en vestigingsklimaat sterk.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 33.420
Baten € -18.926
Saldo € 14.494
ga terug