Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

De geluidsbelasting van woningen langs provinciale wegen (22)

Op basis van modelmatige berekeningen in dB(A)

100% voldoen aan de norm

n.n.b.

n.n.b.

100%

100%

100%

100%

De luchtkwaliteit (23)

Uitstoot van stikstofdioxide door verkeer

100% voldoet aan de norm van 40 µg/m3

n.n.b.

n.n.b.

100%

100%

100%

100%

De luchtkwaliteit (23)

Uitstoot van fijnstof (PM10) door verkeer

100% voldoet aan de norm van 16 µg/m3

n.n.b.

n.n.b.

100%

100%

100%

100%

De luchtkwaliteit (23)

Uitstoot van fijnstof (PM2,5) door verkeer

100% voldoet aan de norm van 10 µg/m3

n.n.b.

n.n.b.

100%

100%

100%

100%

De CO2-uitstoot van verkeer en vervoer (24)

Uitstoot van CO2 in de provincie Utrecht

Dalende trend

n.n.b.

n.n.b.

afname

afname

afname

afname

De inzet van bussen en trams zonder uitstoot (25)

Aandeel emissieloze openbaarvervoer-km’s

100% in 2028

10,30%

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Deze indicatoren zijn vastgesteld met het Mobiliteitsprogramma in juli 2018. De uitwerking hiervan is belegd bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) waarin wij samenwerken met andere overheden en wegebeheerders. De waarden komen het komende jaar beschikbaar en worden dan gedurende de looptijd van het programma geactualiseerd.

ga terug