Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

11.303

20.310

20.807

20.672

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

11.303

20.310

20.807

20.672

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Bijdragen Fiets

8.000

16.500

17.000

16.865

Beleidsuitvoering Fiets

1.250

1.250

1.250

1.250

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

9.250

17.750

18.250

18.115

Overige  lasten

Apparaatskosten 

2.053

2.560

2.557

2.557

Totaal overige lasten

20.53

2.560

2.557

2.557

Totaal lasten beleidsdoel 

11.303

20.310

20.807

20.672

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

11.303

20.310

20.807

20.672

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

ga terug