4.2 Overzicht van lasten en baten

Totaal overzicht Begroting 2020

Reserves

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Storting

Onttrek.

Saldo

Totaal

1. Ruimtelijke ontwikkeling

33.420

18.926

-14.494

0

11.947

11.947

-2.547

2. Landelijk gebied

58.762

3.795

-54.967

3.731

23.642

19.911

-35.056

3. Bodem, water en milieu

28.074

4.205

-23.869

0

1.135

1.135

-22.734

4a. Economie

17.377

50

-17.327

0

64

64

-17.263

4b. Energietransitie

6.697

0

-6.697

0

0

0

-6.697

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

63.594

1.358

-62.236

27.362

44.423

17.062

-45.174

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

157.767

30.253

-127.514

0

13.762

13.762

-113.752

6. Cultuur en erfgoed

23.888

1.527

-22.361

0

1.334

1.334

-21.027

7. Bestuur en middelen

14.589

370

-14.219

0

0

0

-14.219

Bedrijfsvoering (Overhead)

59.124

2.279

-56.845

15

3.734

3.719

-53.126

Programma's

463.292

62.763

-400.529

31.108

100.041

68.934

-331.595

Stelposten

2.635

0

-2.635

0

0

0

-2.635

Algemene dekkingsmiddelen

8.370

348.977

340.607

6.577

200

-6.377

334.230

Totaal begroting

474.297

411.740

-62.557

37.685

100.241

62.557

0

Mutatie reserves

37.685

100.241

62.557

Begroting incl. reserves

511.981

511.981

0

ga terug