Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Onderhoudstoestand van wegen (1)

Percentage wegen wat minimaal voldoet aan kwaliteitsniveau B

95%

n.n.b.

n.n.b.

95%

95%

95%

95%

Onderhoudstoestand van bruggen en viaducten (1)

Percentage kunstwerken wat voldoet aan minimaal conditieniveau 3

100%

100%

Nnb

100%

100%

100%

100%

De tijdsduur dat wegen niet beschikbaar zijn door wegwerkzaamheden (2)

Percentage van de tijd en kilometers dat de wegen beschikbaar zijn voor verkeer

99%

99%

Nnb

99%

99%

99%

99%

Het oponthoud gedurende de dag (3)

De vertraging vermenigvuldigd met het aantal voertuigen

Dalende trend

1.181.000**

afname

afname

afname

afname

afname

Het oponthoud gedurende de spits (4)

De factor van de reistijd tijdens de spits in vergelijking met buiten de spits

≤ 2

n.n.b.

n.n.b.

≤ 2

≤ 2

≤ 2

≤ 2

De voorspelbaarheid van reistijden (5)

De hoeveelheid ritten waarbij de maximale extra reistijd niet hoger is dan 20% van de normale reistijd

≥ 95%

29%

n.n.b.

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties met de auto (6)

De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming

≥ 50 km/u

49,8 km/u

n.n.b.

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

** waarde uit 2016
Deze indicatoren zijn vastgesteld met het Mobiliteitsprogramma in juli 2018. De uitwerking hiervan is belegd bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) waarin wij samenwerken met andere overheden en wegebeheerders. De waarden komen het komende jaar beschikbaar en worden dan gedurende de looptijd van het programma geactualiseerd.

ga terug