Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.2.1 Kwaliteitsnet goederenvervoer is in 2028 op orde

Speerpunten zijn het stimuleren van de realisatie van multimodale knooppunten (Blue Ports), duurzame stadsdistributie en externe veiligheid. Ook voeren we regie om het kwaliteitsnet goederenvervoer op orde te houden, we houden de netwerken voor binnenhavens, vaarwegen en overslaglocaties op orde en bieden ruimte voor capaciteitsuitbreiding.

Beoogd resultaat 2020

  • We ondersteunen initiatieven voor duurzame stadsdistributie.
  • We passen onze wegen waar mogelijk aan om verantwoord ruimte te bieden aan goederenvervoer.
  • We ondersteunen initiatieven voor meer (schoon) vervoer over water.
  • We doen onderzoek naar het vervoer van gevaarlijke stoffen over onze wegen ten behoeve van de externe veiligheid.
  • We werken acties uit in het kader van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.
  • We verkennen samen met de provincie Zuid-Holland de toekomstige beheer en onderhoudsregimes voor het Merwedekanaal.   
ga terug