Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.6.1 Afstemmen vraag en aanbod mobiliteit

Door betere informatievoorziening en het realiseren van een volwassen markt van reizigers en aanbieders van mobiliteitsdiensten willen we vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Pilots en de opschaling daarvan, de realisatie van multimodaal verkeersmanagement en het beschikbaar maken en benutten van data zijn de kern van dit programma.

Beoogd resultaat 2020

  • Een heldere regionale samenwerking ten behoeve van multimodaal verkeersmanagement.
  • Realisatie en opschaling van pilots op het gebied van MaaS, spits/dal beprijzing, intelligente snelheidsadaptatie en autonoom vervoer.
  • Verdere samenwerking met werkgevers, scholen en publiekstrekkers om via gedragsbeïnvloeding de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren.
ga terug