Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

8.300

14.150

14.050

14.050

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

8.300

14.150

14.050

14.050

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Verkenningen

3.000

3.000

3.000

3.000

Aandeel regionale programma's (VERDER en MIRT)

2.000

10.500

10.500

10.500

Monitoring en evaluatie

300

300

300

300

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

5.300

13.800

13.800

13.800

Overige  lasten

Mobiliteitsprogramma 2014-2018

3.000

350

250

250

Totaal overige lasten

3.000

350

250

250

Totaal lasten beleidsdoel 

8.300

14.150

14.050

14.050

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

8.300

14.150

14.050

14.050

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.

Overige lasten
Mobiliteitsprogramma 2014-2018 betreffen kosten ter afronding van het oude programma.

ga terug