Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

651

651

650

650

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

651

651

650

650

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Beleidsuitvoering Goederenvervoer

550

550

550

550

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

550

550

550

550

Overige  lasten

Apparaatskosten 

101

101

100

100

Totaal overige lasten

101

101

100

100

Totaal lasten beleidsdoel 

651

651

650

650

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

651

651

650

650

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

ga terug