Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

30.658

28.993

28.328

31.495

Baten

1.358

1.358

1.358

1.358

Saldo beleidsdoel excl. reserves

29.300

27.635

26.970

30.137

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Kapitaallasten investeringen wegen en vaarwegen 

2.402

3.233

3.675

4.842

Beheer en Onderhouden Provinciale wegen en vaarwegen 

18.400

18.400

18.400

18.400

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

20.802

21.633

22.075

23.242

Overige lasten

B&O huisvesting en vaarwegenbeheer

908

908

908

908

Apparaatskosten 

4.848

4.852

4.845

4.8450

Mobiliteitsprogramma 2014-2018

4.100

1.600

500

2.500

Totaal overige lasten

9.856

7.360

6.253

8.253

Totaal lasten beleidsdoel 

30.658

28.993

28.328

31.495

Baten beleidsdoel

Bijdragen derden in beheer en onderhoud wegen/vaarwegen

1.358

1.358

1.358

1.358

Saldo beleidsdoel ex reserves

29.300

27.365

26.970

30.137

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.
De beheer en onderhoudslasten betreffen de kosten conform de Nota kapitaalgoederen.

Overige lasten
De lasten voor Beheer en Onderhoud huisvesting & vaarwegenbeheer zijn voor de locaties voor Wegenbeheer Huis ter Heide en De Meern en de vergoeding aan Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Utrecht voor onderhoud Kromme Mijdrecht.De kosten maken geen deel uit de Nota kapitaalgoederen Mobiliteit 2019.
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.
Mobiliteitsprogramma 2014-2018 betreffen kosten ter afronding van het oude programma.

ga terug