Overzicht reserves

Staat van Reserves

Omschrijving

Saldo
31-12-2018

Saldo
31-12-2019

2020
Bij

2020
Af

Saldo
31-12-2020

Saldo
31-12-2021

Saldo
31-12-2022

Saldo
31-12-2023

Egalisatiereserve Prov.fonds en MRB

1.771

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Weerstandsvermogen

29.616

30.956

0

0

30.956

30.956

30.956

30.956

Saldireserve

45.026

41.310

6.577

200

47.687

15.511

10.280

18.635

Subtotaal Algemene reserves

76.414

72.266

6.577

200

78.643

46.467

41.236

49.591

Reserve BDU inz. BRU

14.711

2.981

0

2.981

0

0

0

0

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

30.459

30.063

260

1.422

28.901

27.479

26.057

24.635

Reserve CHS

440

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Cofinancieringsfonds

12.438

13.060

0

0

13.060

13.060

13.060

13.060

Reserve Concessieverlening EEVv(ED2017)

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Ecoducten

11.108

11.108

0

0

11.108

11.108

11.108

11.108

Reserve Egalisatie Bodemsanering

8.572

8.209

0

1.060

7.149

7.149

7.149

7.149

Reserve Frictiekosten Veranderopgave

905

905

0

0

905

905

905

905

Reserve Gladheidsbestrijding

0

260

0

260

0

0

0

0

Reserve Huisvesting

21.610

21.417

15

3.259

18.173

16.426

14.689

12.807

Reserve ICT

6.236

6.018

0

475

5.543

5.784

5.608

5.608

Reserve IGP - RAP

11.008

13.587

0

8.500

5.087

5.087

5.087

5.087

Reserve Investeringsfonds Prov Erfgoed

417

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

39.783

58.532

0

1.936

56.596

54.660

52.724

50.788

Reserve Kosten voorfinanciering

2.146

4.731

0

0

4.731

4.731

4.731

4.731

Reserve Masterplan Soesterberg

2.509

0

0

0

0

0

0

11.840

Reserve Mobiliteitsprogramma

127.971

111.174

8.102

26.115

93.161

82.943

53.392

0

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

1.023

1.334

0

1.334

0

0

0

0

Reserve Nog te verrichten activiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve OV Concessie

0

2.158

0

345

1.813

1.318

2.364

4.516

Reserve Programma Landelijk gebied

81.439

49.520

3.731

17.937

35.314

22.619

8.739

6.739

Reserve Projecten

15.721

15.972

0

139

15.833

13.393

13.393

13.393

Reserve PUEV

279

79

0

0

79

79

79

79

Reserve Realisatiestrategie Natuurvisie

0

17.957

0

5.705

12.252

10.872

9.767

8.462

Reserve Toeristische ontwikkeling

112

0

0

0

0

0

0

0

Reserve VERDER

200

0

19.000

19.000

0

0

0

0

Reserve Wonen - Binnensted. Ontwikkeling

7.194

3.767

0

3.447

320

0

0

0

Subtotaal Bestemmingsreserves

396.281

372.832

31.108

93.914

310.026

277.614

228.852

180.908

Totaal Reserves

472.695

445.098

37.685

94.114

388.669

324.081

270.088

230.499

ga terug