3.1 Provinciale belastingen en heffingen

3.1.1 Inleiding

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en lokale heffingen. Daarvan is de belangrijkste inkomstenbron de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting: in 2020 is deze geraamd op € 128 mln.

Wij kennen daarnaast de volgende heffingen:

  • leges;
  • ontgrondingenheffing;
  • grondwaterheffing.

Belastingen en heffingen

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Motorrijtuigenbelastingen

122.385

124.502

128.026

130.448

132.544

134.656

Leges

314

474

403

403

403

403

Ontgrondingenheffing

23

36

5

5

5

5

Grondwaterheffing

1.162

1.160

1.334

1.334

1.334

1.334

Totaal

123.884

126.172

129.768

132.190

134.286

136.398

ga terug