Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen

STAAT VAN VOORZIENINGEN

bedragen x € 1.000

Saldo

Saldo

Mutaties 2020

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

Prog

31-12-2018

31-12-2019

Bij

Af

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Ontgrondingenwet

2

38

43

5

48

53

58

63

Nazorg Stortplaatsen

3

1.127

1.097

30

1.067

1.037

1.007

977

Nazorg stortplaats Maarsbergen

3

721

711

10

701

691

681

671

Grondwaterheffing

3

1.432

1.432

1.432

1.432

1.432

1.432

Pensioenen GS

7

9.714

9.714

340

487

9.567

9.420

9.273

9.126

Groot onderhoud Paushuize

7

0

0

44

42

2

19

21

57

Groot onderhoud kantons

OH

162

193

63

43

213

198

222

223

Groot onderhoud Provinciehuis

OH

3.557

745

500

1.071

174

196

528

902

NAR regeling

OH

5.672

4.218

1.248

2.970

2.082

1.568

1.289

Totaal Voorzieningen (credit op de balans)

22.423

18.153

952

2.931

16.174

15.128

14.790

14.740

Saldo

Saldo

Mutaties 2020

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

Prog

31-12-2018

31-12-2019

Bij

Af

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

Dekking financieel risico Grondbedrijf (salderen voorraad)

2

2.532

2.532

2.532

2.532

2.532

2.532

Hart van de Heuvelrug (salderen voorraad)

2

100

100

100

100

100

100

Lening inteRNA technologies (salderen met fin.vaste activa)

2

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

1.095

Totaal Voorzieningen (*) (gesaldeerd met activa)

3.727

3.727

0

0

3.727

3.727

3.727

3.727

*) deze voorzieningen worden conform de BBV regelgeving gesaldeerd met de activa.

Totaal Voorzieningen

26.150

21.880

952

2.931

19.901

18.855

18.517

18.467

ga terug