Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.539

2.439

2.239

2.239

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.539

2.439

2.239

2.239

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Beleidsuitvoering Kwaliteit Leefomgeving

1.894

1.894

1.894

1.894

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

1.894

1.894

1.894

1.894

Overige  lasten
Mobiliteitsprogramma 2014-2018
Apparaatskosten

300
345

200
345

345

345

Totaal overige lasten

645

545

345

345

Totaal lasten beleidsdoel 

2.539

2.439

2.239

2.239

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

2.539

2.439

2.239

2.239

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

ga terug