Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.2 Goederenvervoer

Provincie en  gemeenten zorgen in samenwerking met het bedrijfsleven voor een gezamenlijke aanpak en uitvoering om binnensteden en belangrijke overslag en distributielocaties duurzaam bereikbaar te houden voor distributie en sluiten daarbij aan op het kwaliteitsnet goederenvervoer. De provincie heeft hierin een faciliterende rol.
Gemeenten zorgen voor het behoud van bestaande capaciteit van overslaglocaties voor binnenvaart. De provincie ondersteunt initiatieven voor uitbreiding van binnenhavencapaciteit, indien er een door het bedrijfsleven gedragen business case is.
Provincie en gemeenten zorgen ervoor dat hun wegen die onderdeel uitmaken van het kwaliteitsnet goederenvervoer voldoen aan de eisen zoals beschreven in de rapportage Kwaliteitsnet Goederenvervoer Provincie Utrecht (KGPU).

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 651
Baten € 0
Saldo € 651
ga terug