Programma 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Programmadoel

Het openbaar vervoer is vraaggericht, zowel in omvang van de vraag (wie willen er wanneer, met wie, waarnaartoe reizen) als het aanbod (welke route er wordt gereden en hoe dat aansluit op ander vervoer). We streven naar tevreden reizigers en een efficiënte en optimale benutting van ons OV-systeem. Daarnaast hebben we aandacht voor de bijdrage die OV kan leveren aan een gezonde, duurzame provincie en versterking van sociale structuren.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 157.767
Baten € -30.253
Saldo € 127.514
ga terug