Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

4.328

4.335

4.333

4.326

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

4.328

4.335

4.333

4.326

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Bijdragen Verkeersveiligheid

2.450

2.450

2.450

2.443

Beleidsuitvoering Verkeersveiligheid

1.250

1.250

1.250

1.250

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

3.700

3.700

3.700

3.693

Overige  lasten

Apparaatskosten 

628

635

633

633

Totaal overige lasten

628

635

633

633

Totaal lasten beleidsdoel 

4.328

4.335

4.333

4.326

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

4.328

4.335

4.333

4.326

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

ga terug