Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.8 Bereikbaarheid algemeen

Met monitoring verzamelen we periodiek relevante informatie over de uitvoering van het Mobiliteitsprogramma. Deze informatie is nodig om te beoordelen hoe ons Mobiliteitsprogramma ervoor staat en of er aanleiding is voor bijsturing van onze interventies. Ook gebruiken we het om te leren van ontwikkelingen en voor onze strategiebepaling voor de (middel)lange termijn in programma's als U Ned.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 8.300
Baten € 0
Saldo € 8.300
ga terug