Programma 4a. Economie

Programmadoel

De Provincie Utrecht heeft een sterke economie en aantrekkelijke recreatieve voorzieningen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 17.377
Baten € -50
Saldo € 17.327
ga terug