Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.360

2.360

2.360

2.360

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.360

2.360

2.360

2.360

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Beleidsuitvoering Smart Mobility

2.000

2.000

2.000

2.000

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

2.000

2.000

2.000

2.000

Overige  lasten

Apparaatskosten 

360

360

360

360

Totaal overige lasten

360

360

360

360

Totaal lasten beleidsdoel 

2.360

2.360

2.360

2.360

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

2.360

2.360

2.360

2.360

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

ga terug