Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Investeringen

1. Provinciale (vaar)wegen

Omschrijving project

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2029

N225 Bypass rotonde N225-N226 De Donderberg

A

514

15

180

N226 Faunapassage

A

6.150

500

500

5.115

Spoortunnel Maarsbergen

A

51.600

30.786

800

1.300

1.750

3.250

10.750

11.500

19.378

N228 Trajectaanpak Montfoort

A

319

319

N229 Bermverharding

A

615

615

N233 Oostelijke Rondweg Veenendaal

A

59.000

500

19.500

39.000

Tidal flow Rijnbrug (incl. fietstunnel)

A

95.560

51.750

500

500

6.100

6.300

32.500

47.252

Ecopassage Griftenstein

A

1.544

1.507

Rotonde Slootdijk

A

2.792

100

2.407

Bruto investeringen (vaar)wegen

218.094

82.536

2.415

7.009

13.284

9.550

43.250

78.252

58.378

2. Fiets

Omschrijving project

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2029

N224 Renswoude

A

195

105

87

N228 Trajectaanpak Montfoort

A

758

758

Fietspad Mc Donalds Zuid

A

153

38

115

N417 Trajectaanpak

A

970

365

605

Bruto investeringen fiets

2.076

0

508

807

758

0

0

0

0

3. Verkeersveiligheid

Omschrijving project

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2029

N224 Renswoude

A

525

283

234

N226 Bermvergharding in Groot Onderhoud 2020

A

534

534

N228 Trajectaanpak Montfoort

A

1.555

1.555

Bermverharding

A

89

89

N417 Trajectaanpak

A

90

90

N410, traject 95 (Bunnik)

A

75

75

Bruto investeringen verkeersveiligheid

2.868

0

358

947

1.555

0

0

0

0

Totaaloverzicht investeringen

Onderdeel

Categorie

Toegekend krediet (bruto)

Bijdragen derden

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2029

1. Provinciale (vaar)wegen

A

218.094

82.536

2.415

7.009

13.284

9.550

43.250

78.252

58.378

2. Fiets

A

2.076

-

508

807

758

-

-

-

-

3. Verkeersveiligheid

A

2.868

-

358

947

1.555

-

-

-

-

Bruto totaal investeringen

223.038

82.536

3.281

8.763

15.597

9.550

43.250

78.252

58.378

Bijdragen/subsidies van derden (in mindering op investeringen)

82.536

5.000

25.000

31.560

20.976

Netto investeringen ten laste van kapitaallasten

140.502

3.281

8.763

15.597

4.550

18.250

46.692

37.402

Type categorie:

A: Reeds goedgekeurde investeringen

B: Nieuwe of aangepaste investeringen vanuit laatste Kadernota, worden bij de begroting geaccordeerd door PS.

C: Nieuwe of aangepaste investeringen welke zijn opgenomen als beslispunt in Najaarsrapportage 2019

D: Complexe en grote investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd.