Bedrijfsvoering (Overhead)

Overhead

Om Provinciale Staten op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven, is in het BBV voorgeschreven dat in de begroting op een centrale plek de totale kosten van overhead worden opgenomen. De overhead wordt dus niet aan de afzonderlijke programma's toegerekend.
In dit onderdeel in de begroting wordt dit inzicht gegeven. De overhead bestaat uit:

 • Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding incl. BRU valt hier buiten.
 • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie.
 • P&O/HRM.
 • Inkoop, incl. aanbestedingen en contractmanagement.
 • Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie.
 • Juridische zaken.
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuningen.
 • Informatievoorziening en automatisering (ICT).
 • Facilitaire zaken en huisvesting incl. beveiliging.
 • DIV.
 • Managementondersteuning primair proces.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 59.124
Baten € -2.279
Saldo € 56.845
ga terug