Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Het aantal verkeersdoden (18)

Aantal in de provincie Utrecht door verkeersongevallen

Dalende trend

33

n.n.b.

afname

afname

afname

afname

Het aantal ernstig verkeersgewonden (19)

Aantal in de provincie Utrecht door verkeersongevallen

Dalende trend

n.n.b.

n.n.b.

afname

afname

afname

afname

Deze indicatoren zijn vastgesteld met het Mobiliteitsprogramma in juli 2018. De uitwerking hiervan is belegd bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) waarin wij samenwerken met andere overheden en wegebeheerders. De waarden komen het komende jaar beschikbaar en worden dan gedurende de looptijd van het programma geactualiseerd.

ga terug