Programma 2. Landelijk gebied

Programmadoel

Behouden en versterken van natuur en landschap (biodiversiteit), duurzame landbouw en een vitaal en (be)leefbaar landelijk gebied.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 58.762
Baten € -3.795
Saldo € 54.967
ga terug