Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.6 Smart Mobility

De provincie Utrecht wil vooroplopen met de toepassing van innovaties die bijdragen aan verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid nu en in de toekomst en werkt hierbij samen met haar partners en marktpartijen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 2.360
Baten € 0
Saldo € 2.360
ga terug