Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties voor vrachtverkeer (20)

De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming

≥ 50 km/u

50,1 km/u

n.n.b.

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

Het aantal hectare watergebonden overslaglocaties (21)

De beschikbare capaciteit

Een toename

n.n.b

n.n.b.

toename

toename

toename

toename

Deze indicatoren zijn vastgesteld met het Mobiliteitsprogramma in juli 2018. De uitwerking hiervan is belegd bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) waarin wij samenwerken met andere overheden en wegebeheerders. De waarden komen het komende jaar beschikbaar en worden dan gedurende de looptijd van het programma geactualiseerd.

ga terug