PROVINCIE UTRECHT

PROGRAMMABEGROTING 2020

Utrecht, 24 september 2019

Baten € -62.763

Lasten € 463.292

schaal x € 1.000

Baten

€ -18.926

Lasten

€ 33.420

Baten

€ -3.795

Lasten

€ 58.762

Baten

€ -4.205

Lasten

€ 28.074

Baten

€ -50

Lasten

€ 17.377

Baten

€ 0

Lasten

€ 6.697

Baten

€ -1.358

Lasten

€ 63.594

Baten

€ -30.253

Lasten

€ 157.767

Baten

€ -1.527

Lasten

€ 23.888

Baten

€ -370

Lasten

€ 14.589

Baten

€ -2.279

Lasten

€ 59.124