Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.7 Knooppunten

Provincie en gemeenten spannen zich samen met andere betrokken partijen in om de kwaliteit van de knooppunten te verbeteren en daarmee de netwerken (auto, trein, tram, bus, fiets) te verbinden en het ruimtelijke en economische potentieel van die locaties optimaal te benutten. De ontwikkeling van knooppunten is essentieel om de groei van inwoners en werkgelegenheid op te vangen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 3.455
Baten € 0
Saldo € 3.455
ga terug