Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

3.455

3.455

3.455

3.455

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

3.455

3.455

3.455

3.455

De lasten en baten van dit beleidsdoel bestaan uit de volgende onderdelen:

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023

Bijdragen Knooppunten

2.500

2.500

2.500

2.500

Beleidsuitvoering Knooppunten

425

425

425

425

Totaal lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023 

2.925

2.925

2.925

2.925

Overige  lasten

Apparaatskosten 

530

530

530

530

Totaal overige lasten

530

530

530

530

Totaal lasten beleidsdoel 

3.455

3.455

3.455

3.455

Baten beleidsdoel

Saldo beleidsdoel ex reserves

3.455

3.455

3.455

3.455

Toelichting:
Lasten Mobiliteitsprogramma 2020-2023
De opgenomen lasten zijn conform het vastgestelde Mobiliteitsprogramma 2019-2023.

Overige lasten
De apparaatskosten maken deel uit van het opgenomen totaalbedrag in het Mobiliteitsprogramma.

ga terug