Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Fietsafstanden ten opzichte van de hemelsbrede afstand (13)

De reistijd tov de hemelsbrede afstand van en naar belangrijke school en werklocaties

≤ 1,20

1,26

n.n.b.

≤ 1,20

≤ 1,20

≤ 1,20

≤ 1,20

De wachttijd bij verkeerslichten (14)

Op basis van de gemiddelde wachttijd

Snelfietsroutes: max. 30 sec. Hoofdfietsroutes: max. 60 sec. Overige fietsroutes: max. 120 sec.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

De kwaliteit van fietspaden (15)

Op basis van breedte, verharding en doorstroming

90% in 2028

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Het aandeel mensen dat op de fiets naar het werk gaat (16)

Aandeel woon-werkverplaatsingen dat met de fiets gemaakt wordt

53% in 2028

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties met de fiets (17)

De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming

≥ 15 km/u

11,6 km/u

n.n.b.

≥ 15 km/u

≥ 15 km/u

≥ 15 km/u

≥ 15 km/u

Deze indicatoren zijn vastgesteld met het Mobiliteitsprogramma in juli 2018. De uitwerking hiervan is belegd bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) waarin wij samenwerken met andere overheden en wegebeheerders. De waarden komen het komende jaar beschikbaar en worden dan gedurende de looptijd van het programma geactualiseerd.

ga terug