4.1 Uiteenzetting financiële positie

4.1.1 Financieel meerjarenperspectief 2018 - 2023

 4.1.1 Financieel meerjarenperspectief 2018 - 2023

Financieel Meerjarenperspectief

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Saldo Programma's

169.196

253.521

343.684

352.233

345.340

336.885

Overhead

37.735

41.849

56.845

53.151

53.623

53.166

Algemene dekkingsmiddelen

-230.460

-246.649

-340.607

-347.607

-355.956

-365.626

Stelposten

0

40

2.635

6.810

10.987

15.165

Saldo begroting bruto

-23.529

48.761

62.557

64.587

53.994

39.590

Mutaties in de reserves

9.290

-45.237

-62.557

-64.587

-53.994

-39.590

Tabel, Financieel meerjarenperspectief 2018 - 2023

Uitgangspunten voor de Begroting 2020 zijn de oorspronkelijke meerjarenraming uit de Begroting 2019, waarin Statenbesluiten, inclusief de Kadernota 2020-2023 en de meerjarige effecten uit de Najaarsrapportage 2019 zijn geëffectueerd.

ga terug