Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

De benutting van verschillende modaliteiten per gebied (26)

De verhouding tussen de intensiteit en capaciteit van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden

De streefwaarden wordt bepaald op basis van de optimale intensiteit/capaciteit-verhouding per modaliteit

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

De verhouding tussen het gebruik in de spits en daarbuiten (27)

De verhouding tussen het gebruik in dal- en spitsuren van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden

De streefwaarde wordt bepaald op basis van het aantal reizigers in de spits versus het aantal reizigers tijdens de dalperiode

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Deze indicatoren zijn vastgesteld met het Mobiliteitsprogramma in juli 2018. De uitwerking hiervan is belegd bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) waarin wij samenwerken met andere overheden en wegebeheerders. De waarden komen het komende jaar beschikbaar en worden dan gedurende de looptijd van het programma geactualiseerd.

ga terug