Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.4 Fiets

De provincie Utrecht heeft de ambitie om dé Fietsregio van Europa te worden. We zijn daarvoor al een goed eind op weg. Houten is Fietsstad van Nederland 2019 en Utrecht is in 2019 uitgeroepen tot de fietsregio volgens de kwaliteitsmonitor van het Fietsplatform. De provincie is gastheer (geweest) van de grootste wielerrondes (Tour de France en Giro d'Italia) en in 2020 vindt de Vuelta plaats, maar er kan en er moet meer. Als draaischijf van Nederland dreigen we dicht te slibben met autoverkeer en de fiets is op het gebied van duurzame mobiliteit, vitaliteit en inclusiviteit hét ideale middel. De uitdaging is om meer mensen op de fiets te krijgen en/of mensen meer te laten fietsen. Dat doen we door te werken aan nog betere fiets-infrastructuur maar ook door fietsgebruik in de provincie te stimuleren, onder andere door de 'ik fiets' campagne.

De provincie Utrecht werkt samen met gemeenten aan het Regionaal fietsnetwerk met snelle fietsverbindingen, slimme oplossingen om veiligheid en doorstroming te verbeteren en aan maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren. Zo investeren we in het oplossen van knelpunten met als doel belangrijke werklocaties, scholen en stations veilig, vlot en comfortabel bereikbaar met de fiets te maken. De elektrische fiets maakt het mogelijk om langere afstanden te overbruggen, waardoor deze een goed alternatief kan zijn voor auto en openbaar vervoer. We nemen daarom de regie in de realisatie van 7 snelfietsroutes en maken ruimte voor experimenten die de aantrekkelijkheid van het fietsen verbeteren op het Fietspad van de toekomst. Ook maken we het makkelijker om het reizen met fiets te combineren met openbaar vervoer of auto  onder andere door voldoende stallingsplekken te realiseren.   

Vanuit het coalitieakkoord zetten wij aanvullend op het mobiliteitsprogramma in deze collegeperiode 30 mln. extra in voor realisatie van de snelfietsroutes. Op basis van indicatieve ramingen voor de snelfietsroutes kunnen we er 3 á 4 realiseren met dit budget. Het bestaande budget uit het mobiliteitsprogramma kan dan als cofinanciering ingezet worden op versterking van het regionale fietsnetwerk; hierbij is de bereidheid van gemeenten om bij te dragen tevens een belangrijke voorwaarde en een grote uitdaging.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 11.303
Baten € 0
Saldo € 11.303
ga terug