Programma 4a. Economie

4.7 Uitvoeren transitie recreatieschappen

De transitie met het opheffen van twee recreatieschappen is in 2018 afgerond. Gebleken is dat de huidige vorm en structuur van de schappen en de uitvoeringsorganisatie nog niet adequaat is en dat doorontwikkeling noodzakelijk is. Dit kan leiden tot een nieuwe transitie. De (beperkte) omvang, en de daaruit voortvloeiende kwetsbaarheid van de uitvoeringsorganisatie noodzaakt tot een strategie gericht op samenwerking met andere organisaties.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 0
Baten € 0
Saldo € 0
ga terug