Programma 4a. Economie

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Innovatie

Multiplier op innovatieprojecten (EBU)

3

3

3

3

3

3

3

ga terug