Programma 4a. Economie

Wat gaat dit beleidsdoel kosten?

Beleidsdoel

2020

2021

2022

2023

Lasten

2.232

1.120

1.095

956

Baten

0

0

0

0

Saldo beleidsdoel excl. reserves

2.232

1.120

1.095

956

ga terug