Programma 4a. Economie

4.9 Realiseren transitie circulaire economie

De provincie wil in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie een voortrekkersrol in de regio vervullen als actieve verbinder gericht op concrete projecten en actieve ondersteuner van verschillende thematische netwerken met wisselende samenstellingen (ambtelijk, bestuurlijk, kennisinstellingen, NGO’s, ondernemers en andere lokale initiatiefnemers).

De ambtelijke organisatie is zich bewust van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en weet dit te vertalen naar circulaire beleidsdoelen en concrete maatregelen binnen het eigen werkgebied.

Er wordt circulair gedacht en gehandeld.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 576
Baten € 0
Saldo € 576
ga terug