Programma 4a. Economie

4.7.1 Uitvoeren samenwerkingsagenda recreatievoorzieningen

Bij de transitie voor het opheffen van twee recreatieschappen is aangegeven dat samenwerking op basis van een brede agenda tussen alle partijen noodzakelijk blijft. Om dit te bereiken wordt onder andere jaarlijks de Utrechtse Recreatie Tafel georganiseerd. In 2020 willen we verder bouwen aan de samenwerking op het gebied van (openlucht)recreatie. In gezamenlijkheid met betrokken partijen willen we de provinciale visie op onze rol met betrekking tot beheer en onderhoud van recreatievoorzieningen en routes met een regionale functie nader aanscherpen. Dit is noodzakelijk omdat naast onze bijdrage in de recreatieschappen nieuwe initiatieven ontstaan (bijvoorbeeld op de Heuvelrug en bij RodS-gebieden) voor het gezamenlijk beheren en financieren van recreatievoorzieningen en routes.

In 2019 zijn de deelnemers aan de schappen geconfronteerd met aanvullende knelpunten en uitdagingen in de uitvoeringsorganisatie RMN. Het opgestelde plan van aanpak kent twee sporen, enerzijds de basis op orde krijgen bij RMN en anderzijds een verkenning van de mogelijke scenario’s voor ontwikkelingsrichtingen van de organisatie. We willen werken aan doorontwikkeling van de recreatieschappen tot een duurzame en toekomstbestendige organisatie.

Beoogd resultaat 2020

  • Organisatie van minimaal één Utrechtse Recreatie Tafel, met alle betrokken partijen.
  • Presenteren van ontwikkelingsrichtingen voor de recreatieschappen voor het maken van gefundeerde keuzes.
ga terug