Programma 4a. Economie

4.8 Stimuleren en regisseren (internationaal) toerisme

Het internationaal toerisme groeit en de verwachting is dat die groei gaat doorzetten. We willen de groei in goede banen te leiden en de toeristische druk proberen te spreiden via gerichte marketing. Vanuit het coalitieakkoord zetten wij hier nieuwe middelen op in. In lijn met het akkoord geven we verder op een integrale wijze intensiever aandacht aan verblijfsrecreatie.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 2.232
Baten € 0
Saldo € 2.232
ga terug