Programma 4a. Economie

Wat gaat dat kosten?

4a. Economie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Personeelslasten

1.803

2.450

2.900

3.076

3.076

3.076

Materiële lasten

11.291

12.558

14.477

11.012

9.625

9.355

Lasten

13.094

15.008

17.377

14.088

12.701

12.431

Baten

1.490

476

50

40

36

36

Baten

1.490

476

50

40

36

36

Saldo van dit programma

11.604

14.532

17.327

14.048

12.665

12.395

Stortingen in reserves

1.249

962

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

1.687

1.281

64

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

11.166

14.213

17.263

14.048

12.665

12.395