Programma 4a. Economie

4.6.1 Uitvoeren programma Recreatie om de Stad

Met onze partners werken we aan de afronding van het programma Recreatie om de Stad Utrecht (RodS). In 2020 wordt verder gewerkt aan de aanleg van diverse fiets- en wandelpaden en de inrichting van recreatiegebieden. Voor projecten die doorlopen na 2020 wordt een passende oplossing gezocht, zodat we de aanpak middels RodS kunnen afsluiten.

Beoogd resultaat 2020

  • Afronding van het programma Recreatie om de Stad Utrecht (RodS).
  • Borging en inbedding elders, van doorlopende RodS-projecten.
ga terug