Programma 4a. Economie

4.5.2 Verbeteren netwerk overstappunten

We willen het gebruik en de bekendheid van het netwerk van toeristische overstappunten verder verbeteren. Dat doen we door de TOP’s te integreren in de campagnes rondom route-gebonden recreatie in samenwerking met het Routebureau Utrecht en de marketingorganisaties. Met het Routebureau kijken we hoe we de kwaliteit van de bestaande TOP’s op peil houden. Daarnaast gaan we in 2020 met enkele TOP’s aan de slag om te bekijken hoe we deze kunnen optimaliseren voor toeristen en recreanten.

Beoogd resultaat 2020

  • Monitoring, kwaliteitsverbetering, promotie en netwerkvorming van de TOP’s heeft plaatsgevonden.
ga terug