Programma 4a. Economie

Verbonden partijen

 Verbonden partijen

Onderstaande Verbonden Partijen hebben betrekking op dit programma

Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht NV (OMU)

Plassenschap Loosdrecht e.o.

Recreatie Midden Nederland

Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Voor overige informatie wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen