Programma 4a. Economie

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Internationale acquisitie

Aantal gerealiseerde investeringsprojecten per jaar

10

10

15

10

10

10

10

ga terug