Programma 4a. Economie

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Accommoderen en recreatiedruk om de stad

Aangelegd recreatieterrein rond Utrecht (RodS) in ha

170

106

170

170

170

170

170

ga terug