Programma 4a. Economie

4.3 Vergroten innovatiekracht

Door innovatieve bedrijvigheid te stimuleren willen we bereiken dat onze economie concurrerend blijft. We richten ons daarbij op het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen (Groen, Gezond, Slim). Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten. Vanuit het coalitieakkoord zetten we in op versterking van het economisch ecosysteem door het oprichten van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, aangestuurd door een breed gedragen Regionaal Economische Agenda. Ook zetten we in op een hecht en effectief ecosysteem voor start ups en scale ups.

Daarnaast richten we ons vanuit het coalitieakkoord op het brede MKB, die voor de uitdaging staan hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 7.190
Baten € -14
Saldo € 7.176
ga terug