Programma 4a. Economie

4.8.1 Uitvoeren programma toerisme

We zetten in op het beheersen en spreiden van de groei van het toerisme, op een verantwoorde wijze, afgestemd op de inwoners en hun leefomgeving. Samen met de gemeenten richten we ons op het aantrekken en spreiden van bezoekers die goed passen bij de inwoners en kwaliteiten van onze provincie. Het zakelijk toerisme is hier onderdeel van. Samen met de marketingorganisaties zetten we versterkt in op spreiding van toeristen.

In augustus 2020 ontvangt onze provincie, in samenwerking met vier publieke partners, de start van de Vuelta Holanda. 2020 staat dan ook in het teken van de voorbereiding en uitvoering van dit unieke evenement. Belangrijkste doelstellingen hierbij zijn de maatschappelijke effecten, die van het evenement en de activiteiten rondom het evenement uitgaan, duurzaamheid en innovatie. Er worden activiteiten georganiseerd  op het gebied van sport, cultuur, kennisprogramma’s.

Beoogd resultaat 2020

  • We versterken de samenwerking met de marketingorganisaties en initiëren met hen doelgerichte marketingactiviteiten om toerisme te spreiden over de provincie.
  • We dragen bij aan de profilering van de regio door het mee organiseren van de start van de Vuelta in 2020 als maatschappelijk evenement, met duurzaamheid en gezond leven als belangrijke invalshoeken.
ga terug