Programma 4a. Economie

4.4 Stimuleren internationalisering

Investeringen van buitenlandse bedrijven dragen op meerdere manieren bij aan de welvaart in de provincie. Vanuit dit coalitieakkoord willen wij nog meer dan voorheen gericht die buitenlandse bedrijven aantrekken die de structuur en het profiel van de provincie versterken en passen binnen de Regionaal Economische Agenda. Dit doen we via de ROM. Ook  willen we gevestigde bedrijven behouden met daarbij aandacht voor de werkgelegenheid.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 1.088
Baten € 0
Saldo € 1.088
ga terug